Regulament campanie 2017Regulamentul oficial al campaniei “MamiAlapteaza la Munte şi la Mare” care se va desfăşura în perioada 05.06.2017 - 31.08.2017

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL.

Organizatorul campaniei promoţionale este MAMILOO SRL - www.MamiAlapteaza.com, cu sediul social în Braşov, Str. Pescăruşului nr.1, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov, sub nr J08/115/2017, CUI 34937480, denumită în cele ce urmează Organizator, reprezentată legal prin Doamna Anda Maria Gheorghese, în calitate de Director General. Campania se va desfăşura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Orice persoană care participă la această campanie promoţională este de acord cu termenii şi condiţiile desfăşurării acesteia, orice nerespectare având ca efect neacordarea premiilor oferite de Organizator.

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL.

Campania promoţională “MamiAlapteaza la Munte şi la Mare” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE.

Această campanie promoţională se desfăşoară pe pagina de facebook www.facebook.com/mamialapteaza, pe  siteul www.mamialapteaza.com şi în orice mediu offline sau online unde sunt comercializate produsele MamiAlapteaza.

 

SECŢIUNEA 4. PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOŢIONALĂ.

Poate participa la prezenta campanie orice persoană fizică cu vârsta peste 18 ani (denumit în prezentul Regulament „client”) în urma achiziţiei de produse comercializate de MamiAlapteaza, în valoare minimă de 190 de lei a unei singure comenzi plus taxele de transport. Nu se iau în considerare comenzi cumulate a căror sumă totală să atingă minimul de 190 de lei. Orice fel de informaţii cu privire la această campanie pot fi obţinute prin email: hello.mamialapteaza@gmail.com sau prin telefon la numărul 0730.214.754. Nu pot participa la campanie angajaţii oricărei societăţi comerciale din grupul MamiAlapteaza.

 

SECŢIUNEA 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI.

Campania constă în două trageri la sorţi: prima în data de 31 iulie 2017, având ca premiu o excursie la mare pentru trei persoane (în străinătate sau în România) şi a doua în data de 31 august 2017, având ca premiu o excursie la munte pentru trei persoane (în străinătate sau în România). Câștigătorul/câștigătorii au opțiunea de a alege momentul efectuării excursiei - fie anul acesta 2017, fie anul viitor 2018.


Câştigătorii vor fi anunţaţi atât pe pagina de Facebook, cât şi pe site. Aceştia au la dispoziţie cinci zile pentru a-şi revendica premiul după întrunirea condițiilor de participare și acordare și dovedirea deţinerii facturii/chitanţei cu care pot face dovada achiziţiei.

 

Tragerea la sorţi se va desfăşura la sediul Mamiloo SRL şi va fi filmată.

 

Condiţii de participare şi acordare:

Pentru a putea participa la această campanie, Clientul trebuie să achiziţioneze produse comercializate de MamiAlapteaza, în valoare minimă de 190 de lei a unei singure comenzi plus taxele de transport. Comenzile cumulate pentru a întruni suma minimă de 190 de lei nu sunt elgibile în campanie. Pentru validarea şi acordarea premiului, sunt necesare următoarele condiţii cumulate: participantul trebuie să facă o fotografie pachetului achiziţionat, cu eticheta MamiAlapteaza la vedere, pe care să o posteze pe profilul său de Facebook cu tagurile #MamiAlapteaza #LaMare #LaMunte şi dovada existenţei facturii/chitanţei de achiziţie. Nu există o limită maximă a produselor care pot fi achiziţionate.

 

Returnare produse:

Orice returnare a produselor cumpărate în această campanie este posibilă conform condiţiilor generale de pe site, dar duce la  pierderea dreptului de a intra în tragerea la sorţi a prezentei campanii "MamiAlapteaza la Munte și la Mare".

 

SECŢIUNEA 6. DIVERSE.

În cazul oricărei fraude, neînţelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfăşurarea acestei campanii promoţionale, Mamiloo SRL îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

 

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CAMPANIEI.

Prin participarea la prezenta campanie, clienţii sunt de acord să se conformeze şi să respecte prevederile acestui regulament. Regulamentul Oficial al campaniei va fi afişat pe siteul www.mamialapteaza.com. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament urmând ca aceste modificări să intre în vigoare numai după publicarea lui pe site.

 

SECŢIUNEA 8. ÎNCETAREA PROMOŢIEI.

Prezenta campanie poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta campanie promoţională. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţa să şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 şi 1083 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice clienţilor participanţi la campanie existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră.

 

SECŢIUNEA 9. LITIGII ŞI LEGEA APLICABILĂ.

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente. Legea aplicabilă este legea română.

  
    

Newsletter

 
Vrei sa fii informat prin email despre reduceri, promotii si noutati?

    

Marturiile clientilor

 

Buna seara, Am primit comanda, sunt foarte incantata de toate produsele. Va multumesc....

Andreea Baloiu

Vezi mai multe marturii